top of page
ค้นหา
  • tanitk55

ความเมตตา มี อยู่ตลอด

การทำรากฟันเทียม คือ คำตอบที่ดีที่สุด ในการทดแทนฟันที่สูญหายไป รากฟันเทียมช่วยในแง่สวยงามและการใช้งาน รากฟันเทียมยึดติดแน่น ปัจจุบันการใส่รากฟันเทียมถือเป็นวิธีที่ดีที่สุด ในรูป แบบของทันตกรรม

เมื่อวันที่ 3 กย 65 คลินิก Up Digi Dental ได้ต้อนรับ รศ. กมลา รุ่งอุทัย ท่าน อดีต ผอ. สำนักบรรณสารการพัฒนา(NIDA) ท่านก็มาทำฟัน 1-2 ครั้งแล้ว ไปครั้งนี้ ท่านให้ความไว้วางใจแก่คลีนิก ในการฝังรากเทียม ในความเป็นจริง การทำฟันทั่วไปมันก็เกี่ยวกับเส้นประสาท ทางการแพทย์จึงมีกฎหมายห้ามบุคคลที่ไม่ใช่แพทย์ทำฟัน ยิ่งเป็นการฟังรากเทียมด้วยแล้ว คุณหมอต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ และจบมาทางด้านนี้โดยเฉพาะ การห้สุขภาพฟันที่ดี เป็นอุดมการของทางคลินิกตลอดมา
ผมก็ทำงานอยู่สำนักบรรณสารการพัฒนา ก็เป็นคนใต้บังคับบัญชาของท่าน ผมก็เหมือน "กบอยู่ในกะลา" ก็รู้อยู่ในวงแคบๆ ก็เห็นการบังคับบัญชา พฤติกรรม การดูแลครอบครัวของท่าน ผมก็คิดว่าท่านเป็นบุคคลตัวอย่างที่สมควรเอาแบบอย่าง

ตอนนี้หรือครับ ท่าน 84 ปี แล้ว สุขภาพแข็งแรง สมัยท่าน ดร. นวนิตย์ อยู่ ก็ท่านนี้แหละเป็นคนพาอาจารย์ไปเที่ยวทุกที่ ท่านไปทำฟัน ตอนนี้ท่านยังขับรถเองอยู่นะครับ ตอนท่านกลับ ผมก็เดินไปส่งท่านที่รถ ดูการถอยรถให้ท่าน

ก่อนท่านปิดประตูรถ ท่านพูดว่า " คุณภมร มาครั้งหลังจะชวนอาจารย์ อรจิตร มาด้วย จะไปเลี้ยงข้าวคุณ ภมร " ท่านมีเมตตาตลอดมา


คนบรรณสารฯ


ดู 11 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page