top of page

Full Mouth Dental Implants

โดยการใช้รากเทียม มีส่วนช่วยในการยึดติดฟันเทียมทั้งปาก สำหรับผู้ที่สูญเสียฟันแท้ทั้งปาก เพื่อคืนฟันและรอยยิ้มให้กลับมาใช้งานพร้อมคืนความมั่นใจได้อย่างเป็นธรรมชาติ 

Full Mount Dental Implants

Updigidentalจะมาแนะนำเรื่องการทำรากเทียมทั้งปากว่าเหมาะสำหรับผู้ที่มีฟันลักษณะใด รวมถึงวิธีการ ให้คุณกลับมามีฟันที่เรียงสวยดังเดิม ผู้ที่เหมาะกับการทำรากฟันเทียมทั้งปาก ต้องเป็นผู้ที่สูญเสียฟันแท้จำนวนหลายซี่ หรือสูญเสียฟันทั้งปาก รวมถึงผู้ที่มีฟันสึก ฟันโยกเป็นจำนวนมาก และทันตแพทย์ได้ลงความเห็นแล้วว่าฟันไม่สามารถรักษาให้กลับมาเป็นฟันดีได้แล้ว จึงมีความจำเป็นที่จะต้องถอนออกและเข้ารับการทำรากเทียมทั้งปาก

FullMouth3.jpg

เกณฑ์การรักษาของคนไข้ มีการวินิจฉัยอย่างไร

หลังจากที่ทันตแพทย์ได้ประเมินแล้วว่าคนไข้ต้องเข้ารับการทำรากเทียมทั้งปาก ถัดมาคนไข้จะต้องเข้ารับการเช็กสภาพของเหงือกและกระดูกขอกรรไกรว่ามีปริมาณกระดูกมากพอที่จะรองรับฟันเทียมทั้งปาก หรือจะสามารถใช้รากเทียมช่วยในการยึดอยู่ ได้ในตำแหน่งใดและจำนวนเท่าไหร่ ถ้าอยู่ในเกณฑ์ที่เหงือกและปริมาณกระดูกมากพอคนไข้สามารถเข้ารับการทำรากเทียมได้ทันที แต่หากมีปริมาณกระดูกน้อยจนเกินไป คนไข้ต้องเข้าสู่ขั้นตอนการปลูกกระดูกก่อน

x6.jpg

วิธีการทำรากเทียมทั้งปาก เป็นอย่างไร

ถ่ายภาพเอกซเรย์ 3 มิติ เพื่อวางแผนการรักษาและประเมินสภาพกระดูก ตำแหน่งเส้นประสาท โพรงไซนัส เพื่อทำการวางแผนการรักษาให้มีความแม่นยำ ซึ่งในขั้นตอนนี้ทันตแพทย์จะแจ้งทางเลือกให้กับคนไข้ว่าคนไข้อยู่ในเคสที่ต้องฝังรากเทียมจำนวนเท่าไหร่ มีกี่ทางเลือก

หลังจากที่ทันตแพทย์ประเมินร่วมกับความต้องการของผู้ป่วย ทันตแพทย์จะทำการฝังรากเทียมตามจำนวนรากเทียมที่ได้วางแผนการรักษาไว้

 

UPDigiDental ทำการใส่ฟันปลอมหรือสะพานฟันชั่วคราวให้คนไข้หลังจากฝังรากเทียมเสร็จ ซึ่งไม่ต้องเป็นกังวลหากจะต้องเดินออกจากคลินิกได้โดยมีฟันทันที และเข้าพบทันตแพทย์ตามนัดอีกครั้งเพื่อตรวจสภาพเหงือกและความผิดปกติอื่นๆ ก่อนเข้ารับการใส่ ฟันปลอมจริงหรือ สะพานฟันจริง

Full4.jpg
bottom of page